Fortuna 12 Pack

$560.00

$425.00

24% OFF

Cervecería: Fortuna

Estado: Jalisco

Contenido del pack:

  • 2 Pz. Fortuna Stout 355 ml
  • 2 Pz. Fortuna Pale Ale 355 ml
  • 2 Pz. Fortuna California Ale 355 ml
  • 2 Pz. Fortuna Cañita Lager 355 ml
  • 2 Pz. Fortuna Afortunada 355 ml
  • 2 Pz. Fortuna Ippolita  355 ml